宏观经济发展统计评价体系研究
宏观经济发展统计评价体系研究课题组
HONG Guan-Jing-Ji-Fa-Zhan-Tong-Ji-Ping-Jia-Ti-Xi-Yan-Jiu-Ke-Ti-Zu
统计研究 . 1991, (3): 33 -40 .